BRANŻA BUDOWLANA:

 • funkcje kierownika budowy,
 • funkcje inspektora nadzoru,
 • obliczenia statyczno wytrzymałościowe,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,          
 • przeglądy techniczne budynków,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • kosztorysy ofertowe,
 • kosztorysy na potrzeby kredytów bankowych,
 • kosztorysy na zabezpieczenie budynku przeciw wplywom eksploatacji górniczej,
 • specyfikacje warunków wykonania i odbioru robót.


BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:  

 • adaptacje projektów typowych,
 • adaptacje projektów typowych wraz ze zmianami konstrukcyjnymi,
 • projekty autorskie,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • projekty przebudowy (rozbudowy),
 • projekty rozbiórki.